ఒక హిజ్రా రియల్ స్టొరీ :మగతనం లేకున్నా పెళ్ళి చేసుకున్నాడు..కానీ రాత్రి భార్య కామం తట్టుకోలేక ఏం చేసిందో తెలిస్తే కన్నీళ్ళే

385