పాకిస్తాన్ చేతికి చిక్కిన అభినందన్ భార్య చెన్నై లో ఇంట్లో ఏం చేస్తుందో తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

237

పాకిస్తాన్ చేతికి చిక్కిన అభినందన్ భార్య చెన్నై లో ఇంట్లో ఏం చేస్తుందో తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి 

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి