పంజాబ్ కు చెందిన ఈ రాజు గురించి తెలిస్తే షాక్.. నగ్నంగా నిలబెట్టి వారి శరీరాలపై మద్యం పోసి నాకుతూ..

1336

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి