రియల్ లవ్ స్టోరీ:10 వ తరగతిలో ప్రేమలో పడ్డారు..ఇంటర్ లో పారిపోయారు..ఆ తర్వాత ఆ ప్రేమికుల జీవితంలో ఏం జరిగిందో తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు.!

347