తీరం దాటి అలజడి సృష్టిస్తున్న తిత్లీ తుఫాన్ .. కేరళను తలపిస్తున్న శ్రీకాకుళం

223

తీరం దాటి అలజడి సృష్టిస్తున్న తిత్లీ తుఫాన్ .. కేరళను తలపిస్తున్న శ్రీకాకుళం

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి