కస్టమర్లకు మరో షాక్ ఇచ్చిన SBI

359

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు వాడుతున్న ప్రతియొక్క SBI వినియోగదారుడు.. మరోసారి తమ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలి. లేదంటే రేపటినుంచి ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోతాయని గత నెలరోజుల కిందట sbi వెల్లడించింది. కాగా sbi విధించిన గడువు ఈ రోజు అర్ధర్రాతిరితో ముగుస్తోంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా ఆదేశాల ప్రకారం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు పొందాలంటే తప్పనిసరిగా ఖాతాకు మొబైల్ నెంబర్ ను అనుసంధానం చెయ్యాలి. sbi ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కు మొబైల్ నెంబర్ ను అనుసంధానం అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి.