ఉత్తరాఖండ్ లో ఘోర ప్రమాదం, 150 అడుగుల లోయలో పడిన బస్సు.. తరువాత ఏమైందో చూస్తే షాక్!

277

ఉత్తరాఖండ్ లో ఘోర ప్రమాదం, 150 అడుగుల లోయలో పడిన బస్సు.. తరువాత ఏమైందో చూస్తే షాక్!

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి