ముంచుకొస్తున్న గజ తుపాను వాతావరణ శాఖ తీవ్ర హెచ్చరికలు

339

ముంచుకొస్తున్న గజ తుపాను వాతావరణ శాఖ తీవ్ర హెచ్చరికలు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి