వృద్ధాప్యం వచ్చిందని అమ్మను అడవిలో వదిలేద్దామని బయలు దేరిన కొడుకు చివరకు ఇలా

658

అమ్మను మించి దైవమున్నదా..ఆత్మను మించి అర్థం ఉన్నదా అని ఒక మహా కవి అన్నాడు.అమ్మ గొప్పతనం తెలుపడానికి ఇది ఒక మాట మాత్రమే.కానీ నిజంగా మనం అమ్మ గొప్పతనాన్ని వర్ణించగలమా చెప్పండి.అస్సలు వర్ణించలేము కదా.తన తుది శ్వాస వరకు అమ్మ ఎలా ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా మన మంచే కోరుతుంది.కానీ అటువంటి తల్లులను కొందరు ముసలితనం రాగానే వదిలేస్తున్నారు.మీ చావు మీరు చావండి అంటూ ఆశ్రమాలలో వదిలేస్తున్నారు.ఇదేదో ఈ మద్య కాలంలో ఉన్న వ్యవహారం కాదు.ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం కూడా ఇలా ఉండేది.అయితే అప్పుడు జరిగిన ఒక విషయం గురించే ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను.విని తెలుసుకోండి.

Image result for son left his mother in forest

పాతకాలంలో జపానులో ఒక చిత్రమైన పద్ధతి ఉండేదట.అదేంటంటే వయసైపోయి ఏ పనులు చేయలేని పరిస్థితిలో వారి పని కూడా చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను తీసుకుని పోయి ఎతైన కొండప్రాంతాలలో వదిలి వచ్చేవారట.వారి పని కూడా చేసుకోలేని ఆ ముసలివారు ఆకలితో అలమటించి క్షీణించి చనిపోయేవారట.ఇలాంటి క్రూరమైన అలవాటు ఉండేదట.ఒక యువకుడు కూడా తన తల్లి వయస్సుపైపడి చేతకాని స్థితిలో ఉందని ఆమెను తన బుజాలపై మోసుకుని కొండల్లో వదలేసి రావడానికి బయలు దేరాడు. మార్గమధ్యలో తన బుజంపైనున్న తన తల్లి ఏదో చేస్తున్నట్లు గమనించాడు.చెట్టు కొమ్మలను తెంపుతూ ఉన్న తన తల్లిని ఏమీ ప్రశ్నించకుండా అలాగే వెళుతున్నాడు.చాలా దూరం వెళ్ళాక తన తల్లిని కిందికి దింపి వెనుతిరుగుతూ తల్లిని ఇలా అడిగాడు.నిన్ను నా భుజంపై మోస్తున్నప్పుడు నువ్వు చెట్ల కొమ్మలను తుంచి ఎందుకు కింద పడేస్తూ వచ్చావు. అలా ఎందుకు చేశావో చెప్పు అన్నాడు.

దానికి ఆ తల్లి ఇలా సమాధానం ఇచ్చింది ” నాయనా! నేను ముసలిదాన్ని అయిపోయాను నన్ను వదిలేస్తున్నావు పరవాలేదు.మళ్ళీ నేను తిరిగి రాకూడదు అని చాలా దూరం నన్ను తీసుకుని వచ్చావు. ఒకవేళ నువ్వు దారితప్పి ఇబ్బంది పడతావేమో అని బాధతో నీకు దారిని తెలిపే ఉద్దేశ్యంతో ఆ కొమ్మలను తెంపి దారిపొడుగునా వేస్తూ వచ్చాను.ఆ గుర్తులతో జాగ్రత్తగా ఇల్లు చేరుతావని అలా చేశాను.ఆ తల్లి మాటలకు ఆ యువకుడికి బుద్ధి వచ్చి తన తల్లిని తనతో తీసుకుని వెళ్ళి జాగ్రత్తగా చూసుకోసాగాడు.అప్పటినుంచి ఎవరూ వారి తల్లిదండ్రులను అడవులలో వదిలివేయడం మానేశారట. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో సమానం.మనం చిన్నప్పుడు చేసిన మొండితనాన్ని అల్లరిని ఎంతో ఓపిగ్గా భరిస్తారు.పెద్దవారు మనదగ్గర మొండితనం చేయరు, అల్లరి చేయరు.కాస్త ప్రేమగా చూసుకుంటే చాలు సంతోషపడిపోయి నా బిడ్డలంత గొప్పవారు లేరని మురిసిపోతారు.తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి వారికి మీ ప్రేమను అందించండి చాలు.మరి ఈ విషయం గురించి అలాగే తల్లిదండ్రుల ప్రేమ గురించి వాళ్ళను ఆశ్రమాలలో వదిలేసే కొడుకుల గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి.