పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు చెమటలు పట్టించిన సైనికుడు.. ఎలా వార్నింగ్ ఇచ్చాడో చూడండి

217

పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు చెమటలు పట్టించిన సైనికుడు.. ఎలా వార్నింగ్ ఇచ్చాడో చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి