భారీ వ‌ర్షాల‌కు ముంబైలో మ్యాన్ హోల్ నుంచి ఏం వ‌చ్చిందో చూస్తే షాక్

179

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి