భారత్, పాకిస్థాన్ విమాన సర్వీసులు రద్దు.. రానున్న 24 గంటల్లో ఏం జరగబోతుందో తెలిస్తే షాక్

222

భారత్, పాకిస్థాన్ విమాన సర్వీసులు రద్దు.. రానున్న 24 గంటల్లో ఏం జరగబోతుందో తెలిస్తే షాక్

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి 

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి