రానున్న 2 రోజుల్లో భారీ వర్షాలు.. వాతావరణశాఖ అధికారుల హెచ్చరికలు

292

రానున్న 2 రోజుల్లో భారీ వర్షాలు.. వాతావరణశాఖ అధికారుల హెచ్చరికలు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి