భార్య కోరిక తీర్చటం కోసం అండర్వేర్ లో అది పెట్టుకున్నాడు చివరికి ఎం అయ్యిందో చూడండి

895

పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే స్వాతంత్ర్యం కోల్పోవడం ఎన్నటికీ కాదు. ఒక భాద్యతను పంచుకోవడం. కానీ ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకోవడంలో లోపాలు, క్రమంగా మనస్పర్ధలు, చీటికీ మాటికీ గొడవలు మొదలైన అనేక అంశాల వలన కొన్ని పెళ్లి జంటలు కాళ్ళ పారాణి ఆరకముందే కోర్టు మెట్లను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. ఒక పెళ్లిలో పురుషుడు ఎన్నో భాద్యతలతో సంబంధానికి సిద్దపడుతారు అంటారు, కానీ నిజానికి ఒక స్త్రీ అధిక భాద్యతలను కలిగి ఉంటుంది. ఒక కుటుంబం సంతోషంగా ఉంది అంటే, స్త్రీనే ప్రధాన కారణం. కావున ఉత్తమ భార్యగా ఉండే క్రమంలో భాగంగా ఈ వ్యాసం మీకు కొన్ని ఆలోచనలను అందివ్వగలదు.

Image result for indian wife and husband

నిజానికి ఒక వ్యక్తి యొక్క మనస్సును అర్థం చేసుకోవడం కష్టమని మీకు తెలుసు, అదేక్రమంలో సాధారణంగా మీ భాగస్వామి మనసును అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమే. నిజానికి ఒక భార్యగా ఉండడమంత కష్టమైన పని మరొకటి లేదు అని అనేక మంది అభిప్రాయం కూడా. కానీ ఆత్మ గౌరవం ఉన్న ఏ స్త్రీ కూడా భార్యగా ఉన్న పక్షంలో అన్నిటికీ తలొగ్గి ఉండాలని కోరుకోదు. తప్పును ఎదిరిస్తుంది, మంచికి అండగా నిలబడుతుంది. భర్త అడుగుజాడలలో నడవాలని చెప్తుంటారు, కానీ భర్తే అస్తవ్యస్తంగా మార్గాన్ని నడుపుతుంటే? భర్తను కూడా దారిలో పెట్టాల్సిన భాద్యత భార్యకు ఉంటుంది. క్రమంగా పరిపూర్ణమైన భార్యగా, ఆదర్శ గృహిణిగా ఉండగలరు.

ఈ అంశంపై లోతుగా వెళ్ళడానికి ముందు, మీ గురించి మీరు అంచనాకు రావాలి. మీ భర్త మీతో ఎలా ఉంటున్నారు? మీ భర్తకు తగిన భార్యగా ఉండగలుగుతున్నారా? కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? మీ భర్త భాద్యతలలో మీ బాద్యత ఎంత? ఇలా అనేక ప్రశ్నలకు మీ దగ్గర సమాధానాలు ఉండాలి. మీ భర్తకు మీరు ఉత్తమమైన భార్యగా కనిపించే ప్రక్రియలో మిమ్ములను మీరు కోల్పోనవసరం లేదు. మరియు ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకుని మారాల్సిన అవసరం కూడా లేదు.