గురు పౌర్ణమి రోజు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు షాపులకు క్యూ కట్టిన జనాలు

111