ఆడది రాత్రి బోజనంతో ఇది తీసుకోని మగాడి పక్కలో పడుకుంటే..ఇక రాత్రంతా మగాడ్ని పడుకోనివ్వాదు

587
శాఖాహారం తీసుకునే మహిళలను మాంసాహారం తీసుకునే మహిళలతో పోల్చితే శృంగారంలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపరని, అదే మాంసాహారం తీసుకునే మహిళలు భర్తలతో సమానంగా ప్రోత్సహిస్తారని పరిశోధకులు చెపుతున్నారు.

శాఖాహారం తీసుకునేవారిలో జింక్ లోపించి వారిలోని టెస్టోస్టిరాన్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ శాఖాహారం తీసుకోవడం వలన వారిలో శృంగార కోరికలు కూడా ఏమంతగా ఉండవని పరిశోధకులు చెపుతున్నారు. వీరిలో లాస్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ (ఎమోనోరియా) అనే జబ్బు వస్తుందని దీనివల్ల టెస్టోస్టిరాన్ శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా మహిళల్లో వారి వ్యక్తిగత భాగం వద్ద కండరాలు బలహీనంగా వుంటాయని పరిశోధనల్లో తేలినట్లు పేర్కొన్నారు.
మాంసాహారం తీసుకునే మహిళల్లో శృంగార సామర్థ్యం చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుందని, వారు తన భాగస్వామికి బాగా సహకరిస్తారని పరిశోధనల్లో తేలిందని తెలిపారు.కాబట్టి శృంగార సామర్థ్యం పెంచుకోవాలనుకుంటే పుష్టికరమైన ఆహారంతోబాటు మానసిక, ఆరోగ్య పరిస్థితికూడా బాగుండేలా చూసుకోవాలని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు.