20 రోజులు బట్టలు లేకుండా నటించిన అమలాపాల్ ..చివరికి దిమ్మతిరిగే షాక్

179