ఎన్నికలలో ఓటమి తర్వాత జబర్దస్త్ కు మొదటిసారి వచ్చిన నాగబాబుతో రోజా ఏమన్నదో తెలిస్తే షాక్

261

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి