హైదరాబాద్ మరో చెన్నై కానుందా.? 48 రోజుల తరువాత హైదరాబాద్ లో నీళ్లు ఉండవు జాగ్రత్త.?

130