ఓ అమ్మాయి పంపిన మెసేజ్ చూసి పోలీసుల‌కు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఇంత‌కీ మెసేజ్ చూస్తే షాక‌వుతారు

378

ఓ అమ్మాయి పంపిన మెసేజ్ చూసి పోలీసుల‌కు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఇంత‌కీ మెసేజ్ చూస్తే షాక‌వుతారు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి