చిచ్చరపిడుగు… 11 ఏళ్లకే ఎంటెక్, బీటెక్ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతున్న హైదరాబాద్‌ బాలుడు

303

చిచ్చరపిడుగు… 11 ఏళ్లకే ఎంటెక్, బీటెక్ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతున్న హైదరాబాద్‌ బాలుడు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి