హైదరాబాద్ లో బాంబు పేలుళ్లు. హై అలెర్ట్ ప్రకటించిన పోలీసులు

25

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి