వరదల్లో చిక్కుకున్న మహిళలను కాపాడిన సైన్యం ఆమె ఏం చేసిందో చూస్తే షాక్

41

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి