రెచ్చిపోయిన పాక్ ఉగ్రవాదులు మళ్లీ కాల్పులు భారత్ ఆర్మీ ఎలా తిప్పి కొట్టిందో చూస్తే షాక్

50

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి