బుసలు కొడుతున్న పాముకు పూజలు చేశారు 20 నిమిషాల్లో దారుణం చేసిన పాము షాకైన భక్తులు

18

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి