బుసలు కొడుతున్న పాముకు పూజలు చేశారు 20 నిమిషాల్లో దారుణం చేసిన పాము షాకైన భక్తులు

37

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి