చంద్రుడిపై అడుగు..: చంద్రయాన్ 2 ప్రయోగంపై నాసా ఏమందంటే

20

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి