కోట్ల ఫ్యామిలీ టీడీపీలో చేరితే కర్నూలు జిల్లాలో సైకిల్ జోరు పెరుగుతుంది అని భావిస్తున్నారా?

149