జనసేన ప్రకటించిన అభ్యర్దులు వైసీపీ -టీడీపీకి టఫ్ క్యాండిడేట్లు అని మీరు భావిస్తున్నారా

155