ఈసారి ఎన్నిక‌ల్లో అంద‌రి చూపు వీరిమీదే మ‌రి గెలుపా ఓట‌మా చూద్దాం?

253

Roja (YSRCP)