ప్రపంచంలో టాప్ స్పీడ్ కలిగిన బైక్ లు ఏవో…

215

            Aprilia RSV 1000R Mille – (278 km/h)