ప్రపంచంలో టాప్ స్పీడ్ కలిగిన బైక్ లు ఏవో…

238

            Aprilia RSV 1000R Mille – (278 km/h)