ప్రపంచంలో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన క్రీడాకారులు.

213

AB de Villiers (South Africa) 31 Balls