హాట్ గా కనిపించే ఈ స్టార్ హీరోయిన్స్ హైట్ ఎంతో తెలుసా ?

356

Anjali – 5 feet 4 inches height, 165 in centimeters, 1.65 in Meters tall