శాటిలైట్ హక్కుల్లో ఎక్కువ ధర పలికిన టాలీవుడ్ మూవీస్ ఇవే!

311

Nenokkadine -12.5 crore (Telugu, Tamil, Malayalam)