వెస్టిండీస్ మీద సెంచరీలు కొట్టిన భారత ఆటగాళ్లు.

245

Ajay Ratra – 1 HS 115*