ప్రపంచంలో అత్యధిక మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కలిగిన ఫోన్లు ఏవో తెలుసా?

142

Huawei Porsche Mate RS – Triple Camera 40+20+8 MegaPixel