ఈ లిస్టు లో ఉన్న ఏ ఒక్క యాప్ మీ మొబైల్ లో ఉన్నా మీకు చాలా డేంజర్..

142

ఈ లిస్టు లో ఉన్న ఏ ఒక్క యాప్ మీ మొబైల్ లో ఉన్నా మీకు చాలా డేంజర్.. వెంటనే UnInstall చెయ్యండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..