మూడు స్క్రీన్లు తో మార్కెట్ లో Mi కొత్త ఫోన్

142

మూడు స్క్రీన్లు తో మార్కెట్ లో Mi కొత్త ఫోన్
ధర ఎంతో తెలుసా ?
ఫీచర్స్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..