మీ దగ్గర మంచి ఐడియా ఉందా ? అయితే 1.8 కోట్లు మీ సొంతం

137

స్టార్టప్ ఛాలెంజ్
మీ దగ్గర మంచి ఐడియా ఉందా ?
అయితే 1.8 కోట్లు మీ సొంతం
ఎలా Apply చేయాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..