మీ మొబైల్ లో ఈ 5 యాప్స్ ఉంటే వెంటనే Uninstall చేసేయండి..

314

మీ మొబైల్ లో ఈ 5 యాప్స్ ఉంటే వెంటనే Uninstall చేసేయండి.. చాలా ప్రమాదం!

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..