బంపర్ ఆఫర్.. PUBG ఆడండి రూ.14 కోట్లు గెలుచుకోండి

127

బంపర్ ఆఫర్..
PUBG ఆడండి
రూ.14 కోట్లు గెలుచుకోండి
ఎలా Apply చేయాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..