పాటతో పాటు లిరిక్స్ కూడా కనిపించేలా సెట్ చేయడం ఎలా ?

366

మీ మొబైల్ లో పాటతో పాటు లిరిక్స్ కూడా కనిపించేలా సెట్ చేయడం ఎలా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..