ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ పగిలినా దానంతట అదే నార్మల్ అయిపోతుంది..

308

ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ పగిలినా దానంతట అదే నార్మల్ అయిపోతుంది..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..