స్టూడెంట్స్ కి బంపర్ ఆఫర్ ఇంటర్ పాసైతే చాలు 70,000/- ఇస్తుంది

242

స్టూడెంట్స్ కి బంపర్ ఆఫర్
ఇంటర్ పాసైతే చాలు
ప్రభుత్వం 70,000/- ఇస్తుంది
ఎలా Apply చేయాలో తెలుసా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..