జియో బంపర్ ఆఫర్.. Redmi Go Sale 100 జీబీ డేటా ఫ్రీ.. ఎలా పొందాలి ?

141

జియో బంపర్ ఆఫర్..
Redmi Go Sale
100 జీబీ డేటా ఫ్రీ..
ఎలా పొందాలి ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..