మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా ? అయితే మీరు అదృష్టవంతులే..

243

మోడీ బంపర్ ఆఫర్..
మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా ?
అయితే మీరు అదృష్టవంతులే..
ఎందుకో తెలుసా ?

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..