మీకు బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా ? అయితే 324/- కట్టండి 4 లక్షలు వస్తాయి

180

కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త స్కీమ్
మీకు బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా ?
అయితే 324/- కట్టండి
4 లక్షలు వస్తాయి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..