జన్ ధన్ ఖాతాల్లో రూ.10వేలు చొప్పున డిపాజిట్

129

మోదీ సంచలన నిర్ణయం
జన్ ధన్ ఖాతాల్లో రూ.10వేలు చొప్పున డిపాజిట్

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..