మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా? ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్ లో 700 జమ అవుతుంది

325

మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా? ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్ లో 700 జమ అవుతుంది

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..