ఈ App ఉంటే వేరే వాళ్ళ ఫోన్ ని మీరే కంట్రోల్ చేయొచ్చు

281

ఈ App ఉంటే వేరే వాళ్ళ ఫోన్ ని మీరే కంట్రోల్ చేయొచ్చు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..