రూ.3 వేలకే వైఫై, బ్లూటూత్ ద్వారా నడిచే స్మార్ట్ ఫ్యాన్

160

రూ.3 వేలకే వైఫై, బ్లూటూత్ ద్వారా నడిచే స్మార్ట్ ఫ్యాన్
పవర్ అవసరం లేదు
ఫుల్ ఫీచర్స్ చూస్తే వెంటనే కొంటారు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..